Ειδικές Κατασκευές

Με στόχο την αξιόπιστη λειτουργία των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, τη μέγιστη απόδοση, καθώς και την αντοχή τους στις καιρικές συνθήκες, η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα για το σύστημα πέδησης σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη βέλτιστη για εσάς  λύση
στο τηλ: 2310 768-135
στο email: [email protected]