ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΣΙΑΓΩΝΑ 158 h: 213 d:325 8x22mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΣΙΑΓΩΝΑ 158 h: 213 d:325 8x22mm
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00003-16-099
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 152 h: 230 d:419.3 10x33mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 152 h: 230 d:419.3 10x33mm
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00004-16-003
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 152 h: 230 d:419.3 10x33mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 152 h: 230 d:419.3 10x33mm
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00004-16-099
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑΣ 180 h: 262 d:419.3 10x33mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑΣ 180 h: 262 d:419.3 10x33mm
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00005-16-003
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 152 h: 230 d:419.30 10x25mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 152 h: 230 d:419.30 10x25mm
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00006-16-003
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 180 h:250 d:419.3 10x23mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 180 h:250 d:419.3 10x23mm
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00008-16-003
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 180 h: 262 d:419 10x24
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 180 h: 262 d:419 10x24
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00009-16-003
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 180 h: 262 d:419 10x24
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 180 h: 262 d:419 10x24
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00009-16-099
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 150 h: 234 d:419 10X24
ΤΑΜΠΟΥΡΟ DAF ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΙΑΓΩΝΑ 150 h: 234 d:419 10X24
Κατασκευαστής: BREMSTECH
Κωδικός: 216-00010-16-003