ΣΕΛΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 12mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 12mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00067-05-338
2,00 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 8mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 8mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00069-05-338
1,65 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 6mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 6mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00253-29-058
2,93 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 8mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 8mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00254-29-058
2,93 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00255-29-058
3,23 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 12mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 12mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00256-29-058
3,52 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΑΚΡΥ 6L-ΣΩΛΗΝΑ 6mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΜΑΚΡΥ 6L-ΣΩΛΗΝΑ 6mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00461-52-006
6,53 €
ΣΕΛΙΔΕΣ