ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ D: 74.5 3.5m
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ D: 74.5 3.5m
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 228-00007-00-045
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΙΚΡΟ D: 74.5mm
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΙΚΡΟ D: 74.5mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 228-00007-00-289
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ D: 74.5 16X1.5
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ D: 74.5 16X1.5
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 228-00007-00-338
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 3.5mm
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 3.5mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 228-00008-00-045
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 3.5mm
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 3.5mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 228-00008-00-338
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 16X1.5 3.5mm
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 16X1.5 3.5mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: BK8509010
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ KITPINO 4.0m ΤΡΕΛΕΣ ΑΚΡΕΣ 18Χ1.5 G
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ KITPINO 4.0m ΤΡΕΛΕΣ ΑΚΡΕΣ 18Χ1.5 G
Κατασκευαστής: TEMPLIN
Κωδικός: T-7128.780
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 16X1.5 4.5m
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ D: 74.5 16X1.5 4.5m
Κατασκευαστής: TEMPLIN
Κωδικός: T-7149.355
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ D: 74.5 16X1.5 4.5m
ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ D: 74.5 16X1.5 4.5m
Κατασκευαστής: TEMPLIN
Κωδικός: T-7149.455