ΑΠΛΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 4mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 4mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00001-00-006
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 4mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 4mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00001-00-338
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 6mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 6mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00003-00-006
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 6mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 6mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00003-00-338
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 8mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 8mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00005-00-006
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 8mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 8mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00005-00-338
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 9mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 9mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00006-00-006
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 10mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 10mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00007-00-006
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 10mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 10mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00007-00-338