ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ

ΘΕΡΜΟΥΙΤ Χ/Σ 35Χ4Χ200
ΘΕΡΜΟΥΙΤ Χ/Σ 35Χ4Χ200
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-35X4X200
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 40Χ4 ΛΩΡΙΔΑ
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 40Χ4 ΛΩΡΙΔΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-40X4X1000
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 40Χ4Χ200 ΛΩΡΙΔΑ
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 40Χ4Χ200 ΛΩΡΙΔΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-40X4X200
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 40Χ5 ΛΩΡΙΔΑ
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 40Χ5 ΛΩΡΙΔΑ
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-40X5X1000
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 45Χ5
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 45Χ5
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-45X5X1000
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 50Χ4
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 50Χ4
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-50X4X1000
ΘΕΡΜΟΥΙΤ Χ/Σ 50Χ4Χ200
ΘΕΡΜΟΥΙΤ Χ/Σ 50Χ4Χ200
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-50X4X200
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 50Χ5
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΤΡΟΥ Χ/Σ 50Χ5
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-50X5X1000
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΑΣΤΑ Χ/Σ 50Χ5Χ200
ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΑΣΤΑ Χ/Σ 50Χ5Χ200
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 102-50X5X200