Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τους παρακάτω φορείς:

PETROMELIDIS ISO: 9001

PETROMELIDIS ISO: 14001

GRANTEX AUTHORISED PARTNER 

TEMPLIN AUTHORISED DISTRIBUTOR 

JURATEK AUTHORISED DISTRIBUTOR

TRUCKTEC AUTHORISED DISTRIBUTOR 

AIR FREN AUTHORISED DISTRIBUTOR 

ICER AUTHORISED DISTRIBUTOR