ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΕΣ

ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA ΕΜ-3ouAΞ 2ΜΠ-1ΠΑΡ
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA ΕΜ-3ouAΞ 2ΜΠ-1ΠΑΡ
Κατασκευαστής: PETERS
Κωδικός: 233-00001-00-033
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA 1T15M9
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA 1T15M9
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00001-00-092
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ 1885Ν ΜΑΝ
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ 1885Ν ΜΑΝ
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00003-00-092
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA 1T15S11
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA 1T15S11
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00004-00-092
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ HENDRIKSON MERCEDES 1T17B-11
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ HENDRIKSON MERCEDES 1T17B-11
Κατασκευαστής: SAMPA
Κωδικός: 233-00009-00-065
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ HENDRIKSON MERCEDES 1T17B-11
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ HENDRIKSON MERCEDES 1T17B-11
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00009-00-092
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ 1421N
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ 1421N
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00011-00-092
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ 1421N
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ 1421N
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00011-00-407
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ  SCANIA 1T15AA3 SCANIA
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ SCANIA 1T15AA3 SCANIA
Κατασκευαστής: R-TECH
Κωδικός: 233-00012-00-092