ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 6mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 6mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00073-06-006
6,30 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 8mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 8mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00074-06-006
5,40 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 10mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 10mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00075-06-006
5,87 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 12mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 12mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00076-06-006
7,63 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 12mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 12mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00076-06-338
4,33 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 15mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 15mm
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00077-06-006
10,85 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΗ ΜΕΣΗ 6L 6Χ1.5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΗ ΜΕΣΗ 6L 6Χ1.5
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00084-07-006
6,70 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΗ ΜΕΣΗ 8L 8Χ1.5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΗ ΜΕΣΗ 8L 8Χ1.5
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00085-07-006
7,20 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΗ ΜΕΣΗ 10L 10Χ1.5
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΗ ΜΕΣΗ 10L 10Χ1.5
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00086-07-006
8,30 €