ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 16mm-12Χ1.5 200310
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 16mm-12Χ1.5 200310
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00315-35-006
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 14mm-10Χ1 200397
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 14mm-10Χ1 200397
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00317-35-006
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 10mm-6Χ1 200391
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 10mm-6Χ1 200391
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00320-35-006
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 10mm-8Χ1 200392
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 10mm-8Χ1 200392
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00321-35-006
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 14mm-12Χ1.5 200398
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 14mm-12Χ1.5 200398
Κατασκευαστής:
Κωδικός: 225-00322-35-006
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 12mm-6Χ1 200498
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 12mm-6Χ1 200498
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00323-35-006
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 12mm-8Χ1 200393
ΘΗΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 12mm-8Χ1 200393
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00325-35-006
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ1.0mm
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ1.0mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 227-00001-00-045
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ1.0mm
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ1.0mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 227-00001-00-139