1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970

#ΔέσεΤηΖώνη σου - Καμπάνια για την ιστορία της ζώνης

Καμπάνια στο Facebook Page της Petromelidis & Co, για την ιστορία της ζώνης και της σημασίας της.