1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970

Ένα Infographic για τους Έλληνες οδηγούς

Το Ίδρυμα Vinci Autoroutes δημοσίευσε την 6η έκδοση του Ευρωβαρόμετρου υπεύθυνης οδήγησης και ο δημοσιογράφος Γιάννης Καραμαγκάλης δημιούργησε για την εταιρεία μας ένα Infographic με τα σημαντικότερα σημεία της.