15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Καλοκαιρινή καμπάνια οδικής ασφάλειας

Ενόψει της μεγαλύτερης εξόδου για το Καλοκαίρι, μην ξεχνάς:

Ζώνη Ασφαλείας.
Σε αυτούς που αγαπάς.
Για αυτούς που αγαπάς.