ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 4mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 4mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00215-23-006
2,72 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 4mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 4mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00215-23-058
1,05 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 4mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 4mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00215-23-338
0,52 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 6mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 6mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00216-23-058
1,08 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 6mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 6mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00216-23-338
0,93 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 8mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 8mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00217-23-058
1,45 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 8mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 8mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00217-23-338
1,03 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 10mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 10mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00218-23-058
1,20 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 10mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 10mm
Κατασκευαστής: D TECH
Κωδικός: 225-00218-23-338
1,13 €