ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΦΟΥΡΟ

ΡΟΔΕΛΑ  ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 3/4
ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 3/4
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11250
1,01 €
ΡΟΔΕΛΑ  ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 7/8
ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 7/8
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11253
1,26 €
ΡΟΔΕΛΑ  ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 13/16
ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 13/16
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11254
0,93 €
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 15/16
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 15/16
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11681
1,70 €
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11682
1,31 €
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/16
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/16
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11745
2,12 €
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/8Χ19.8Χ7.2
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/8Χ19.8Χ7.2
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-12130
2,14 €
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/4Χ20Χ7
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/4Χ20Χ7
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-12134
2,01 €