ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΦΟΥΡΟ

ΡΟΔΕΛΑ  ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 3/4
ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 3/4
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11250
ΡΟΔΕΛΑ  ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 7/8
ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 7/8
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11253
ΡΟΔΕΛΑ  ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 13/16
ΡΟΔΕΛΑ ΤΥΠΟΥ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 13/16
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11254
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 15/16
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 15/16
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11681
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11682
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/16
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/16
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-11745
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/8Χ19.8Χ7.2
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/8Χ19.8Χ7.2
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-12130
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/4Χ20Χ7
ΡΟΔΕΛΑ FIAT ΜΕ ΦΟΥΡΟ 1"1/4Χ20Χ7
Κατασκευαστής: FRENKIT
Κωδικός: 32-12134