ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 6mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 6mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής: MEYER-GLITZA
Κωδικός: 35-02.01.99.200002
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 10mm ΣΩΛΗΝΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ 10mm ΣΩΛΗΝΑ
Κατασκευαστής: MEYER-GLITZA
Κωδικός: 35-02.01.99.200003